Hlavní informace

Level 1 - Beginner

Beginner plynule navazuje na easystarts, přičemž slovní zásoba je navýšena o dalších 100 slov. (rozsah slovní zásoby: 300 slov)

Čtenáři se zde setkají s dalšími gramatickými jevy a slovíčky:

  • Podstatná jména - gerundia (tvar -ing)
  • Základní zájmena ukazovací (these, those)
  • Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many
  • U sloves Present continuous s významem do budoucnosti, past simple u pravidelných sloves, a u těchto nepravidelných sloves: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop
  • Spojka because

Výsledky 1 - 12 z 12

African Safari + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Izabella Hearn
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem

The Golden Seal + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
James Vance Marshal
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem

The Outsiders + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Lynda Edwards
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem

Kylie Minogue + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Liz Kilbey
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnostskladem
224 Kč
Běžná cena280 Kč
Dostupnost2-3 týdny

Olympic Promise + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Lynda Edwards
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnost2-3 týdny

Amazon Rally + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Eduardo Amos, Elisabeth Prescher
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnost2-3 týdny

Galapagos Book and CD-Rom Pack

Level 1
Izabella Hearn
164 Kč
Běžná cena205 Kč
Dostupnost2-3 týdny
224 Kč
Běžná cena280 Kč
Dostupnost2-3 týdny

Další informace

×

Náš web zlepšujme pomocí cookies. Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Více informací