Hlavní informace

Level 2 - Elementary

Úroveň Elementary již předpokládá alespoň základní jazykové dovednosti a znalosti. V celoevropském oficiálním měření je označena indexem A2. Tituly na tomto stupni již mají dvakrát širší slovní zásobu než u předchozí úrovně. (rozsah slovní zásoby: 600 slov)

Čtení je rozšířeno o tyto gramatické jevy:

  • Zájmena some-, no-, any- (body/thing)
  • Řadové číslovky first, hundredth.
  • Neurčité číslovky another, other, eachStupňování přídavných jmen - more, most, the -est, better, best, worse, worst
  • Otázky se záporem, další minulé časy nepravidelných sloves, sloveso have to, slovesa will a could, vazba would like, běžná frázová slovesa, dále slovesa know, think, hope + that
  • Přídavná jména odvozená od substantiv -(i)ly, spojení as..as, too + adjektivum
  • Neurčitá zájmena somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
  • Spojky so, before, after, when
  • Speech a reported speech v přítomném čase


Výsledky 1 - 5 z 5

The Secret Garden + Audio CD

A2 - Level 2 (600 headwords)
F.H.Burnett
230 Kč
Běžná cena288 Kč
Dostupnostskladem

Nightmare before Christmas + Audio CD

A2 - Level 2 (600 headwords)
Daphne Skinner
230 Kč
Běžná cena288 Kč
Dostupnostskladem

Kong the Eighth Wonder of the World + Audio CD

A2 - Level 2 (600 headwords)
Coleen Degnan-Veness
230 Kč
Běžná cena288 Kč
Dostupnostskladem

Stories of Other Worlds + Audio CD

A2 - Level 2 (600 headwords)
H.G.Wells
230 Kč
Běžná cena288 Kč
Dostupnost2-3 týdny

The Last Juror + Audio CD

A2 - Level 2 (600 headwords)
John Grisham
230 Kč
Běžná cena288 Kč
Dostupnost2-3 týdny

Další informace