Hlavní informace

Level 1 - Beginner

Beginner plynule navazuje na easystarts, přičemž slovní zásoba je navýšena o dalších 100 slov. (rozsah slovní zásoby: 300 slov)

Čtenáři se zde setkají s dalšími gramatickými jevy a slovíčky:

  • Podstatná jména - gerundia (tvar -ing)
  • Základní zájmena ukazovací (these, those)
  • Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many
  • U sloves Present continuous s významem do budoucnosti, past simple u pravidelných sloves, a u těchto nepravidelných sloves: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop
  • Spojka because

Výsledky 1 - 18 z 48

20,000 Leagues Under the Sea

A1 - Level 1 (300 headwords)
Jules Verne
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Rip Van Winkle The Legend of Sleepy Hollow

A1 - Level 1 (300 headwords)
Washington Irving
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Sadie's Big Day at the Office + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Six Sketches

A1 - Level 1 (300 headwords)
Leslie Dunkling
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Marcel and the Shakespeare Letters

A1 - Level 1 (300 headwords)
Stephen Rabley
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Surfer! + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Harvey
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Lisa In London + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Victor
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Karen and the Artist

A1 - Level 1 (300 headwords)
Elizabeth Laird
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Pele

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Daniel Radcliffe

A1 - Level 1 (300 headwords)
Vicky Shipton
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Speed Queens + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Pele + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Sadie's Big Day at the Office

A1 - Level 1 (300 headwords)
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Jennifer Lopez

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Surfer!

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Harvey
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Run For Your Life

A1 - Level 1 (300 headwords)
Stephen Waller
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Rip Van Winkle The Legend of Sleepy Hollow + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Washington Irving
161 Kč
Běžná cena201 Kč
Dostupnostskladem

Muhammad Ali

A1 - Level 1 (300 headwords)
Bernard Smith
144 Kč
Běžná cena180 Kč
Dostupnostskladem

Další informace